แยกคำนามเฉพาะภาษาไทยโดยใช้ RegexpParser ด้วย NLTK

เนื่องจากภาษาไทย ยังไม่มีใครทำ ne_chunk แต่เรายังสามารถแยกคำนามเฉพาะ (Proper Noun) ออกได้ด้วย part-of-speech tagger ที่มีคนทำไว้ได้ครับ โดยใช้ RegexpParser

ความคิดเห็น

  1. Betway Casino, Tunica - Mapyro
    View 오산 출장샵 real-time driving directions to Betway Casino, 태백 출장안마 Tunica, 대구광역 출장샵 based on 동두천 출장마사지 live traffic updates and road conditions – 대전광역 출장샵 from the American Civil Air Traffic Safety Board

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สร้าง Corpus ใหม่ที่เหมือน BEST I Corpus

ทำ POS tagging ภาษาไทยโดยใช้ Neural Network ด้วย nlpnet

ลองทำ Text classification สำหรับงานด้าน Quantum Natural Language Processing