แยกคำนามเฉพาะภาษาไทยโดยใช้ RegexpParser ด้วย NLTK

เนื่องจากภาษาไทย ยังไม่มีใครทำ ne_chunk แต่เรายังสามารถแยกคำนามเฉพาะ (Proper Noun) ออกได้ด้วย part-of-speech tagger ที่มีคนทำไว้ได้ครับ โดยใช้ RegexpParser

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สร้าง Corpus ใหม่ที่เหมือน BEST I Corpus

ทำ POS tagging ภาษาไทยโดยใช้ Neural Network ด้วย nlpnet

ทดลองตัดคำภาษาไทยด้วย Unsupervised Learning จากกูเกิล