ทำ POS tagging ภาษาไทยโดยใช้ Neural Network ด้วย nlpnet

nlpnet เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทำ part-of-speech tagging, semantic role labeling และ dependency parsing โดยใช้ Neural Network โดยรันบน Python 2.7 (ไม่รองรับ Windows) และเป็น MIT License

การติดตั้ง
ใช้คำสั่ง $ pip install nlpnet

การเตรียมข้อมูลภาษาไทย
เราใช้ข้อมูล orchid มาทำเป็น CoNLL format ตั้งชื่อว่า thaipostag.txt ที่มี 4 column ตามตัวอย่างนี้

1    การ    _    FIXN
2    ประชุม    _    VACT
3    ทาง    _    NCMN
4    วิชาการ    _    NCMN
5    <space>    _    PUNC
6    ครั้ง    _    CFQC
7    ที่1    _    DONM 
column แรกเป็นลำดับประโยค column ที่ 2 เป็นคำ และอันสุดท้ายเป็น POS tagging กำกับแต่ละคำ

โหลดไฟล์ข้อมูลที่จัดทำไว้ได้จาก https://gist.github.com/wannaphongcom/a8224d8fb19eb32c3c86335e180bcc9e

จากนั้น ทำการโหลดไฟล์ nlpnet-train.py จาก https://github.com/erickrf/nlpnet/raw/master/bin/nlpnet-train.py มาไว้

แล้วเปิดคอมมาไลน์ ใช้คำสั่ง $ python nlpnet-train.py pos --gold ที่ตั้งไฟล์thaipostag.txt -e จำนวนที่ต้องการtrain(ค่าเริ่มต้นคือ15)

โดยเมื่อสั่ง
$ python nlpnet-train.py pos --gold /home/wannaphong/thainlp/nlpnet/thaipostag.txt
Reading training data...
Loading vocabulary
Created dictionary with 7394 types
Dictionary saved in ./vocabulary-pos.txt
Creating new network...
Generating word type features...
Created new network with the following layer sizes: 250, 100, 46

Training for up to 15 epochs
1 epochs  Error: 1.817773  Accuracy: 0.599158  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
2 epochs  Error: 1.415986  Accuracy: 0.662283  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
3 epochs  Error: 1.256999  Accuracy: 0.684470  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
4 epochs  Error: 1.167212  Accuracy: 0.701549  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
5 epochs  Error: 1.107231  Accuracy: 0.711078  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
6 epochs  Error: 1.062287  Accuracy: 0.719276  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
7 epochs  Error: 1.025902  Accuracy: 0.727907  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
8 epochs  Error: 0.995274  Accuracy: 0.734762  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
9 epochs  Error: 0.968602  Accuracy: 0.739940  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
10 epochs  Error: 0.945042  Accuracy: 0.748870  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
11 epochs  Error: 0.923928  Accuracy: 0.753975  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
12 epochs  Error: 0.904769  Accuracy: 0.758639  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
13 epochs  Error: 0.887420  Accuracy: 0.762363  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
14 epochs  Error: 0.871517  Accuracy: 0.768334  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
15 epochs  Error: 0.856865  Accuracy: 0.772651  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
Finished training
พบว่ายังมีข้อผิดพลาดอยู่มาก และไม่มีถูกเลย
จะได้ไฟล์ metadata-pos.pickle , pos-network.hdf5 , pos-tags.txt และ vocabulary-pos.txt นี่คือ ไฟล์ model ของ POS tagging ที่ผ่านการ Training

แต่เมื่อลอง train 30 epochs ดู
Reading training data...
Loading vocabulary
Created dictionary with 7394 types
Dictionary saved in ./vocabulary-pos.txt
Creating new network...
Generating word type features...
Created new network with the following layer sizes: 250, 100, 46

Training for up to 30 epochs
1 epochs  Error: 1.778611  Accuracy: 0.613756  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
2 epochs  Error: 1.381480  Accuracy: 0.674118  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
3 epochs  Error: 1.231589  Accuracy: 0.692636  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
4 epochs  Error: 1.146607  Accuracy: 0.705944  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
5 epochs  Error: 1.088973  Accuracy: 0.719203  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
6 epochs  Error: 1.045459  Accuracy: 0.726246  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
7 epochs  Error: 1.010350  Accuracy: 0.734053  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
8 epochs  Error: 0.980895  Accuracy: 0.741230  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
9 epochs  Error: 0.955466  Accuracy: 0.747642  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
10 epochs  Error: 0.933105  Accuracy: 0.751124  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
11 epochs  Error: 0.913082  Accuracy: 0.755825  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
12 epochs  Error: 0.895173  Accuracy: 0.759871  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
13 epochs  Error: 0.878771  Accuracy: 0.765824  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
14 epochs  Error: 0.863766  Accuracy: 0.769519  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
15 epochs  Error: 0.849873  Accuracy: 0.772884  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
16 epochs  Error: 0.837107  Accuracy: 0.777601  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
17 epochs  Error: 0.825161  Accuracy: 0.781407  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
18 epochs  Error: 0.814009  Accuracy: 0.782667  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
19 epochs  Error: 0.803533  Accuracy: 0.785799  3 corrections skipped  learning rate: 0.001000
20 epochs  Error: 0.793727  Accuracy: 0.789727  15 corrections skipped  learning rate: 0.001000
21 epochs  Error: 0.784474  Accuracy: 0.791563  16 corrections skipped  learning rate: 0.001000
22 epochs  Error: 0.775705  Accuracy: 0.793661  16 corrections skipped  learning rate: 0.001000
23 epochs  Error: 0.767374  Accuracy: 0.797280  16 corrections skipped  learning rate: 0.001000
24 epochs  Error: 0.759514  Accuracy: 0.800532  16 corrections skipped  learning rate: 0.001000
25 epochs  Error: 0.752024  Accuracy: 0.800832  16 corrections skipped  learning rate: 0.001000
26 epochs  Error: 0.744931  Accuracy: 0.803345  16 corrections skipped  learning rate: 0.001000
27 epochs  Error: 0.738133  Accuracy: 0.805814  16 corrections skipped  learning rate: 0.001000
28 epochs  Error: 0.731620  Accuracy: 0.805718  16 corrections skipped  learning rate: 0.001000
29 epochs  Error: 0.725466  Accuracy: 0.808406  16 corrections skipped  learning rate: 0.001000
30 epochs  Error: 0.719511  Accuracy: 0.810718  16 corrections skipped  learning rate: 0.001000
Finished training
สามารถทำถูก 16 อัน

ลองใช้งาน
จะเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น สิ่งนี้แก้ไขได้ด้วยเพิ่มจำนวนการ train เข้าไป ความแม่นยำจะเพิ่มขึ้น

เขียนโดย นาย วรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ความคิดเห็น

 1. โหลดไฟล์ model ได้จาก https://drive.google.com/drive/folders/0B4OpNSoUT1G4X0NyVzEySllVUjA?usp=sharing

  ตอบลบ
 2. แต่ละ POStag คืออะไรครับ ผมมี data คล้ายๆกันแต่ไม่ได้ทำด้วย NN นะแต่สร้าง tag จากคำข้างเคียง
  ปัญหาที่เจอคือ 1 คำมีหลาย tag มากขึ้นอยุ่กับคำข้างเคียง แนะนำว่าเอาประโยคหน้าและประโยคหลังมาวิเคราะห์ด้วยครับ

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สร้าง Corpus ใหม่ที่เหมือน BEST I Corpus

ลองทำ Text classification สำหรับงานด้าน Quantum Natural Language Processing