ทำ POS tagging ภาษาไทยโดยใช้ Neural Network ด้วย nlpnet

nlpnet เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทำ part-of-speech tagging, semantic role labeling และ dependency parsing โดยใช้ Neural Network โดยรันบน Python 2.7 (ไม่รองรับ Windows) และเป็น MIT License

การติดตั้ง
ใช้คำสั่ง $ pip install nlpnet

การเตรียมข้อมูลภาษาไทย
เราใช้ข้อมูล orchid มาทำเป็น CoNLL format ตั้งชื่อว่า thaipostag.txt ที่มี 4 column ตามตัวอย่างนี้

1    การ    _    FIXN
2    ประชุม    _    VACT
3    ทาง    _    NCMN
4    วิชาการ    _    NCMN
5    <space>    _    PUNC
6    ครั้ง    _    CFQC
7    ที่1    _    DONM 
column แรกเป็นลำดับประโยค column ที่ 2 เป็นคำ และอันสุดท้ายเป็น POS tagging กำกับแต่ละคำ

โหลดไฟล์ข้อมูลที่จัดทำไว้ได้จาก https://gist.github.com/wannaphongcom/a8224d8fb19eb32c3c86335e180bcc9e

จากนั้น ทำการโหลดไฟล์ nlpnet-train.py จาก https://github.com/erickrf/nlpnet/raw/master/bin/nlpnet-train.py มาไว้

แล้วเปิดคอมมาไลน์ ใช้คำสั่ง $ python nlpnet-train.py pos --gold ที่ตั้งไฟล์thaipostag.txt -e จำนวนที่ต้องการtrain(ค่าเริ่มต้นคือ15)

โดยเมื่อสั่ง
$ python nlpnet-train.py pos --gold /home/wannaphong/thainlp/nlpnet/thaipostag.txt
Reading training data...
Loading vocabulary
Created dictionary with 7394 types
Dictionary saved in ./vocabulary-pos.txt
Creating new network...
Generating word type features...
Created new network with the following layer sizes: 250, 100, 46

Training for up to 15 epochs
1 epochs  Error: 1.817773  Accuracy: 0.599158  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
2 epochs  Error: 1.415986  Accuracy: 0.662283  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
3 epochs  Error: 1.256999  Accuracy: 0.684470  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
4 epochs  Error: 1.167212  Accuracy: 0.701549  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
5 epochs  Error: 1.107231  Accuracy: 0.711078  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
6 epochs  Error: 1.062287  Accuracy: 0.719276  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
7 epochs  Error: 1.025902  Accuracy: 0.727907  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
8 epochs  Error: 0.995274  Accuracy: 0.734762  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
9 epochs  Error: 0.968602  Accuracy: 0.739940  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
10 epochs  Error: 0.945042  Accuracy: 0.748870  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
11 epochs  Error: 0.923928  Accuracy: 0.753975  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
12 epochs  Error: 0.904769  Accuracy: 0.758639  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
13 epochs  Error: 0.887420  Accuracy: 0.762363  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
14 epochs  Error: 0.871517  Accuracy: 0.768334  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
15 epochs  Error: 0.856865  Accuracy: 0.772651  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
Finished training
พบว่ายังมีข้อผิดพลาดอยู่มาก และไม่มีถูกเลย
จะได้ไฟล์ metadata-pos.pickle , pos-network.hdf5 , pos-tags.txt และ vocabulary-pos.txt นี่คือ ไฟล์ model ของ POS tagging ที่ผ่านการ Training

แต่เมื่อลอง train 30 epochs ดู
Reading training data...
Loading vocabulary
Created dictionary with 7394 types
Dictionary saved in ./vocabulary-pos.txt
Creating new network...
Generating word type features...
Created new network with the following layer sizes: 250, 100, 46

Training for up to 30 epochs
1 epochs  Error: 1.778611  Accuracy: 0.613756  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
2 epochs  Error: 1.381480  Accuracy: 0.674118  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
3 epochs  Error: 1.231589  Accuracy: 0.692636  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
4 epochs  Error: 1.146607  Accuracy: 0.705944  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
5 epochs  Error: 1.088973  Accuracy: 0.719203  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
6 epochs  Error: 1.045459  Accuracy: 0.726246  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
7 epochs  Error: 1.010350  Accuracy: 0.734053  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
8 epochs  Error: 0.980895  Accuracy: 0.741230  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
9 epochs  Error: 0.955466  Accuracy: 0.747642  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
10 epochs  Error: 0.933105  Accuracy: 0.751124  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
11 epochs  Error: 0.913082  Accuracy: 0.755825  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
12 epochs  Error: 0.895173  Accuracy: 0.759871  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
13 epochs  Error: 0.878771  Accuracy: 0.765824  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
14 epochs  Error: 0.863766  Accuracy: 0.769519  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
15 epochs  Error: 0.849873  Accuracy: 0.772884  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
16 epochs  Error: 0.837107  Accuracy: 0.777601  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
17 epochs  Error: 0.825161  Accuracy: 0.781407  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
18 epochs  Error: 0.814009  Accuracy: 0.782667  0 corrections skipped  learning rate: 0.001000
19 epochs  Error: 0.803533  Accuracy: 0.785799  3 corrections skipped  learning rate: 0.001000
20 epochs  Error: 0.793727  Accuracy: 0.789727  15 corrections skipped  learning rate: 0.001000
21 epochs  Error: 0.784474  Accuracy: 0.791563  16 corrections skipped  learning rate: 0.001000
22 epochs  Error: 0.775705  Accuracy: 0.793661  16 corrections skipped  learning rate: 0.001000
23 epochs  Error: 0.767374  Accuracy: 0.797280  16 corrections skipped  learning rate: 0.001000
24 epochs  Error: 0.759514  Accuracy: 0.800532  16 corrections skipped  learning rate: 0.001000
25 epochs  Error: 0.752024  Accuracy: 0.800832  16 corrections skipped  learning rate: 0.001000
26 epochs  Error: 0.744931  Accuracy: 0.803345  16 corrections skipped  learning rate: 0.001000
27 epochs  Error: 0.738133  Accuracy: 0.805814  16 corrections skipped  learning rate: 0.001000
28 epochs  Error: 0.731620  Accuracy: 0.805718  16 corrections skipped  learning rate: 0.001000
29 epochs  Error: 0.725466  Accuracy: 0.808406  16 corrections skipped  learning rate: 0.001000
30 epochs  Error: 0.719511  Accuracy: 0.810718  16 corrections skipped  learning rate: 0.001000
Finished training
สามารถทำถูก 16 อัน

ลองใช้งาน
จะเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น สิ่งนี้แก้ไขได้ด้วยเพิ่มจำนวนการ train เข้าไป ความแม่นยำจะเพิ่มขึ้น

เขียนโดย นาย วรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ความคิดเห็น

 1. โหลดไฟล์ model ได้จาก https://drive.google.com/drive/folders/0B4OpNSoUT1G4X0NyVzEySllVUjA?usp=sharing

  ตอบลบ
 2. แต่ละ POStag คืออะไรครับ ผมมี data คล้ายๆกันแต่ไม่ได้ทำด้วย NN นะแต่สร้าง tag จากคำข้างเคียง
  ปัญหาที่เจอคือ 1 คำมีหลาย tag มากขึ้นอยุ่กับคำข้างเคียง แนะนำว่าเอาประโยคหน้าและประโยคหลังมาวิเคราะห์ด้วยครับ

  ตอบลบ
 3. titanium wedding band | Steve Porcaro | Tombola
  › Tombola-Bour iron titanium token › Tombola-Bour The band's tombola ring. blue titanium As titanium bolt you titanium earrings sensitive ears will see in our tombola titanium wood stoves ring

  ตอบลบ
 4. Wynn casino opens in Las Vegas - FilmfileEurope
  Wynn's first hotel casino in Las 출장안마 Vegas since opening its doors in 1996, Wynn Las Vegas kadangpintar is the 출장샵 first hotel nba매니아 on the Strip to septcasino offer such a large selection of

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สร้าง Corpus ใหม่ที่เหมือน BEST I Corpus

ลองทำ Text classification สำหรับงานด้าน Quantum Natural Language Processing