บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ POS tagging

ทำ POS tagging ภาษาไทยโดยใช้ Neural Network ด้วย nlpnet

nlpnet เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทำ part-of-speech tagging, semantic role labeling และ dependency parsing โดยใช้ Neural Network โดยรันบน Python 2.7 (ไม่รองรับ Windows) และเป็น MIT License การติดตั้ง ใช้คำสั่ง $ pip install nlpnet การเตรียมข้อมูลภาษาไทย เราใช้ข้อมูล orchid มาทำเป็น CoNLL format ตั้งชื่อว่า thaipostag.txt ที่มี 4 column ตามตัวอย่างนี้ 1    การ    _    FIXN 2    ประชุม    _    VACT 3    ทาง    _    NCMN 4    วิชาการ    _    NCMN 5    <space>    _    PUNC 6    ครั้ง    _    CFQC 7    ที่1    _    DONM column แรกเป็นลำดับประโยค column ที่ 2 เป็นคำ และอันสุดท้ายเป็น POS tagging กำกับแต่ละคำ โหลดไฟล์ข้อมูลที่จัดทำไว้ได้จาก https://gist.github.com/wannaphongcom/a8224d8fb19eb32c3c86335e180bcc9e จากนั้น ทำการโหลดไฟล์ nlpnet-train.py จาก https://github.com/erickrf/nlpnet/raw/master/bin/nlpnet-train.py มาไว้ แล้วเปิดคอมมาไลน์ ใช้คำสั่ง $ python nlpnet-train.py pos --gold ที่ตั้งไฟล์thaipostag.txt -e จำนวนที่ต้องการtrain(ค่าเริ่มต้นคือ15) โดยเมื่อสั่ง $ python