บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ CRF

Build CRF++ ใน Windows

CRF++ เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงาน NLP ที่เป็นที่นิยมกัน เราสามารถ Build CRF++ ใน Windows ได้โดยใช้โค้ดจาก GitHub  : https://github.com/DjangoPeng/CRF