บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2020

ลองทำ Text classification สำหรับงานด้าน Quantum Natural Language Processing

รูปภาพ
จากบทความ " เขียน Quantum Machine Learning ได้ด้วย PennyLane " และอบรม Natural Language Processingand Its Relation to Quantum Computing ของดร. ปรัชญา บุญขวัญ ผมได้ไปเจอบทความ "Classifying Documents with Quantum-enhanced Transfer Learning" ของ Riccardo Di Sipio ซึ่งนำ PennyLane มาทำ Text classification ซึ่งเป็นงานด้าน Quantum Natural Language Processing ด้วย Quantum Machine Learning ผมนำโค้ดจาก https://github.com/rdisipio/qnlp ของบทความดังกล่าว มาปรับแต่งโค้ดให้รองรับภาษาไทย และทดลองด้วยจำนวน layers ที่มากขึ้นเปรียบเทียบกัน นำมาใช้ลองกับ ชุดข้อมูล truevoice-intent เปลี่ยนอะไรบ้างจากโค้ดต้นฉบับ? เปลี่ยนชุดข้อมูลมาใช้  ชุดข้อมูล truevoice-intent เปลี่ยนจาก Universal Sentence Encoder (USE) มาใช้ Multilingual Universal Sentence Encoder แทน ปรับ lr มาเป็น 0.01 เปลี่ยนจำนวนคิวบิตที่ใช้ทดสอบ  โดยทั้งหมด Train จำนวน 20 ep แบ่ง valid 0.15 และ test ด้วยชุด test ของชุดข้อมูล truevoice-intent เรามาลองทำ Text classification สำหรับงานด้าน Quantum Natural Language