บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ สร้าง Corpus

สร้าง Corpus ใหม่ที่เหมือน BEST I Corpus

BEST I Corpus เป็นคลังข้อมูลสำหรับใช้ฝึกระบบตัดคำภาษาไทย เป็นผลงานของ Nectec หากเราต้องการสร้างสร้าง Corpus ใหม่สำหรับใช้ฝึกระบบตัดคำภาษาไทย